Наш Адрес:

бул. Скобелев №4
Русе 7000
Б Ъ Л Г А Р И Я

тел: +359 82 821211

факс: +359 82 800473

dilema@dilemaltd.com

 

Деян Левски - управител

тел: +359 82 821211

моб: +359 885418008

levski@dilemaltd.com

 

Склад:

кв. Средна Кула, ул. Индже Войвода 49, Русе 7000, Б Ъ Л Г А Р И Я

факс: +359 82 800473